پروژه تجاری جهان فرش ( نمای فاینال )

پروژه تجاری جهان فرش ( نمای فاینال )

کارفرما: احمد فتاحی مقدم

وضعیت: درحال اجرای سازه

مدیر عامل: محمدرضا_ابریشمی

طراحی و اجرا گروه مهندسی خط و خاک

گالری تصاویر