پروژه سناباد ۲

پروژه سناباد 2

کارفرما: آقای خادم

عرصه: ۳۵۷ متر

زیربنا: ۱۴۰۰ متر مربع

در پنج طبقه – تعداد واحد ها ۷ واحد

 

خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک