قوانین طراحی نما و اصول طراحی نمای ساختمان اداری و مسکونی

خطو خاک

قطعاً بی‌توجهی به قوانین طراحی نما می‌تواند هویت ساختمان را از بین ببرد و باعث نازیبایی بافت شهر شود. چون نما یکی از اصلی‌ترین بخش‌های طراحی ساختمان به حساب می‌آید در نتیجه نباید به شکل یک روند روتین به طور ساده و بدون اصول اجرا شود. در حقیقت یک طراحی باکیفیت نما می‌تواند در ارزشمندی […]