بررسی نکات چیدمان خانه های کوچک

خطو خاک

امروزه بیشتر خانه‌های بزرگ حذف شده و خانه‌هایی با ابعاد کوچک جایگزین آن ها شده اند. برای چیدمان خانه های کوچک باید با تغییرات معماری و طراحی داخلی هم قدم بود تا خانه ها رنگ تازه ای به خود بگیرند. در طراحی خانه های کوچک باید به نکاتی توجه نمود که فضای خانه را نظم […]