نوسازی منزل و نکات مهم درباره اصول نوسازی

خطو خاک

نوسازی منزل یا مرمت کردن یک بنا به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با انجام دادن آن بر روی یک بنا عمر آن سازه را افزایش داده و با انجام تعمیرات در آن به حفظ و ماندگاری آن بنا کمک می کند باید دانست که بازسازی و نوسازی منازل و ساختمان ها قواعد […]