نمای آجری

خطو خاک

نمای آجری یکی از قدیمی‌ترین نماهای ساختمانی است که هنوز هم محبوبیت خود را حفظ کرده است. امروزه استفاده از آجر در نمای ساختمان با هنرهای مدرن و انتزاعی تلفیق‌شده و جلوه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند. برای افرادی که به هنر دیرینه ایرانی علاقه‌مندند، استفاده از آجرنماها بهترین گزینه است. چراکه می‌توانند آن را در کنار […]