مسیرسازی در محوطه ویلا و زیباترین ایده‌ها برای طراحی مسیر

خطو خاک

مسیرسازی در محوطه ویلا امری بسیار مهم است چرا که علاوه بر ایجاد امکان دسترسی به تمامی فضاهای ویلا باید زیبایی و چشم نوازی خاص خود را نیز داشته باشد.در واقع باید گفت این مسیرسازی در باغ ویلا با اهداف گوناگونی باید طراحی و اجرا شود. چرا که در برخی موارد این مسیرها برای پیاده […]