بازسازی و طراحی داخلی

خطو خاک

بسیاری از ساختمان ها و خانه های قدیمی حس خوب به افراد خانواده منتقل می کنند، اما به دلیل عمر زیاد ساختمان دچار فرسودگی شده و مشکلاتی به وجود می آورد. با گذشته زمان کیفیت و محکم بودن ساختمان کاهش پیدا می کند و برای اینکه از خراب شدن ساختمان جلوگیری شود باید آن را […]