آشنایی با برخی از هزینه های ساخت و ساز ساختمان ها

خطو خاک

برآورد هزینه های ساخت و ساز ساختمان در سال ۹۹ کار دشواری است چرا که در سال های اخیر به دلیل نوسانات بازار در زمینه های فولاد و طلا و نفت و ارز بر روی بازار ساخت و ساز و بازار مصالح و خرید و فروش های ملکی نیز تاثیر فراوانی گذاشته است و خرید […]