آشنایی و معرفی برنامه طراحی ساختمان

خطو خاک

از آنجا که معماری یا طراحی ساختمان هنر و فن طراحی و ساختن بنا ها و فضا های درونی و بیرونی مراکز اداری و تجاری و شهری و مسکونی است، طراحی را باید از مهندسی های سازه ها مستقل کرد چرا که نبوغی که در این علم موجود است آداب و فرهنگ و زیبایی هر […]