طراحی حمام به سبک مینیمالیست و ایده‌هایی به سبک مینیمال

خطو خاک

طراحی مینیمالیست در واقع سبکی ساده و با حذف موارد اضافی می باشد. در طراحی حمام به سبک مینیمالیست از ابزار کاربردی استفاده کرده و از به کار بردن ابزار اضافی خودداری می گردد. در نتیجه فضایی زیبا و کارامد را به وجود می آورد. در طراحی حمام به سبک مینیمالیست از آینه های های […]