سبک بوهو و نحوه اجرای سبک بوهو در دکوراسیون داخلی

خطو خاک

سبک بوهو از جمله سبک هایی می باشد که در آن حس زندگی و گرمی جریان زیادی دارد. این سبک در کنار شلوغی خود در چیدمان، باید مطابق با اصولی پیش رفته تا بی نظمی نامناسبی را به همراه نداشته باشد. افرادی که اهل هنر، رنگ ها، سفر و یک زندگی سرشار از گرمی و […]