بررسی تفاوت سبک مدرن با معاصر

خطو خاک

سبک ها در معماری نشان دهنده فرهنگ ها و عقاید در دوران های مختلف می باشد. در سبک های معماری سبک مدرن و معاصر را بسیاری یکی دانسته و تفاوت سبک مدرن با معاصر را نمی شناسند. هر یک از این سبک ها ویزگی ها و کاربرد های خاص خود را دارند که وجه تمایزی […]