سبک نئوکلاسیک در دکوراسیون داخلی و ویژگی‌های آن

خطو خاک

سبک نئوکلاسیک در دکوراسیون داخلی موجب بروزخلاقیت در طراحان می شوند. طراح با توجه به انواع سبک ها تصمیم به طراحی با کمک ویژگی های مربوط به آن سبک همراه با نوآوری های خاص در فضا می کند. سبک هایی که بیشترین طرفدار را برای دکوراسیون داخلی دارند عبارتند از: کلاسیک نئوکلاسیک مدرن مینیمالیست در […]