آشنایی با ویلا های مدرن و طراحی آن ها

خطو خاک

طراحی ویلا های مدرن گرایشی است در حوزه طراحی ویلا که بر مبنای معماری سبک مدرنیسم اجرا می شود. در این رویکرد معماری طراحی حجم پلان های ویلا و نمای ویلا از گزینه های مهم اجرای آن می باشد. این سبک از معماری که با عنوان سبک جهانی شناخته می شود. متعلق به زمان و […]