آشنایی با مفاهیم طراحی و ساخت ویلا

خطو خاک

در واقع ویلا به خانه هایی گفته می شود که در عین حال زیبایی از چهار طرف باز و وسیع هستند و محدود به ساختمان های دیگری نیستند علاوه بر این دارای طراحی های بسیار زیبا و متناسب هستند ویلا ها اغلب در اطراف شهر ها و مناطق خوش آب و هوا ساخته می شوند […]