پاسیون ساختمان و ایده‌های مهم در طراحی پاسیو ساختمان

خطو خاک

پاسیون ساختمان فضایی باز که برای ناهارخوری و تفریح در ساختمان کاربرد دارد. پاسیو به حیاط خلوت، نورگیر یا قسمتی از خانه که به صورت باغچه یا گلخانه باشد گفته می‌شود. پاسیون ساختمان از پاسیو در خانه‌ها برای نورگیری و تهویه به کار می‌رود و جزو زیربنای بنا محسوب می‌شود. پاسیو کلمه‌ای غربی و فضای […]