آشنایی با قوانین فنگ شویی در دکوراسیون منزل

خطو خاک

فنگ شویی یک هنر و دانش بسیار کهن و قدیمی است که تاریخ پیدایش آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد. این پیشینه‌ی کهن باعث شده است درک و تفسیر فنگ شویی کمی دشوار شود. به عقیده محققان، فنگ شویی بخشی از دانش پیچیده تائوئیست Taoist است که از بخش‌های مختلفی ازجمله طب سنتی چینی (طب […]