آشنایی با مفاهیم و مباحث طراحی ویلا های کلاسیک

خطو خاک

طراحی ویلا های کلاسیک سبکی از طراحی می باشد که عموما در بین افراد، علاقه مندان بیشماری را به خود اختصاص داده است بر گرفته شده از معماری کلاسیک است که مربوط به دوران یونانیان و رم باستان است که به دنبال القای حس عظمت و شکوه و ثروت می باشد. به همین دلیل شاید […]