نمای شیشه ای و شناخت انواع آن برای طراحی نمای ساختمان‌ها

خطو خاک

استفاده از نمای شیشه ای برای طراحی نمای ساختمان‌های اداری و تجاری بسیار رایج است. شیشه‌های به‌کار رفته در این نوع نما علاوه بر تفکیک فضای داخل از خارج، ظاهری زیبا و جذاب می‌سازند. پبا این‌ حال نصب و احداث این‌گونه نما دردسرهای بسیاری دارد و نیاز به محاسبات دقیق و پیچیده دارد. زندگی در […]