بررسی کاربرد های نمای کامپوزیت و مزایای آن

خطو خاک

در سال های اخیر نمای کامپوزیت از محبوبیت زیادی برخوردار شده است. این نما دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد که آن را از سایر نما ها متمایز می سازد. نمای کامپوزیت دارای کاربرد های فراوانی می باشد. برخی از کاربرد های این نما را می توان در ساخت نمای ساختمان های اداری، […]