بازسازی خانه ویلایی و انواع مختلف بازسازی خانه ویلایی

خطو خاک

بازسازی خانه ویلایی و یا نوسازی آن به مجموعه فعالیت‌های اطلاق می‌شود که با حفظ ارزش‌های ساختمان، کارکرد جدیدی به وجود می‌آورند. پیش از هر چیز لازم است هدف از بازسازی خانه و انتظارات صاحب‌ملک مشخص شود. درنهایت با بررسی کلی سازه ساختمان، مراحل بازسازی آغازشده و ایرادات موجود در خانه برطرف می‌شود. مراحل بازسازی […]