بازسازی و طراحی داخلی به همراه اصول معماری ساختمان

خطو خاک

بسیاری از ساختمان ها و خانه های قدیمی حس خوب به افراد خانواده منتقل می کنند. اما به دلیل عمر زیاد ساختمان دچار فرسودگی شده و مشکلاتی به وجود می آورد. با گذشته زمان کیفیت و محکم بودن ساختمان کاهش پیدا می کند. برای اینکه از خراب شدن ساختمان جلوگیری شود باید آن را مورد […]