گچ بری ساختمان و انواع متفاوت از طرح‌های گچ بری

خطو خاک

گچ بری ساختمان یک روش معماری در سبک ایرانی که در بیشتر ساختمان‌ها به کار می‌رود و برای تمام قسمت‌های ساختمان از جمله سقف و دیوار و ستون به کار استفاده می شود. برای گچ بری ساختمان می‌توانید از سبک و طرح‌های مختلف استفاده کرد. اگر به بناهای تاریخی دقت کنید از این هنر در تزئین […]