رنگ ها در طراحی داخلی و بررسی اثرات روانی آن‌ها

خطو خاک

شناخت رنگ ها در طراحی داخلی و تاثیر آن‌ها بر فضا و افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعریف علمی رنگ ها در واقع از دو مفهوم “رنگ” و “نور” می باشد. رنگ‌ها در چرخه رنگ به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می شوند. رنگ های اصلی شامل قرمز، آبی و زرد می باشند. […]