پاسیون ساختمان

خطو خاک

پاسیو فضایی باز که برای ناهارخوری و تفریح در ساختمان کاربرد دارد. پاسیو به حیاط خلوت، نورگیر یا قسمتی از خانه که به صورت باغچه یا گلخانه باشد گفته می‌شود. از پاسیو در خانه‌ها برای نورگیری و تهویه به کار می‌رود و جزو زیربنای بنا محسوب می‌شود. پاسیو کلمه‌ای غربی و فضای نورگیر در داخل […]