کفپوشی ساختمان و بررسی انواع مختلف کفپوش ساختمان

خطو خاک

برای کفپوش کردن ساختمان، باید با توجه به خشک و نیمه خشک و مرطوب بودن زمین و مکان انجام گیرد. عوامل مختلفی در انتخاب یک کفپوشی ساختمان موثر است که در اینجا موارد مهم را بیان می‌کنیم:  نوع زیرسازی  مقاومت در برابر احتراق و مواد شیمیایی  ایمنی و راحتی در حرکت  نمای ظاهری و سلیقه […]