گچ بری ساختمان

خطو خاک

یک روش معماری در سبک ایرانی که در بیشتر ساختمان‌ها به کار می‌رود و برای تمام قسمت‌های ساختمان از جمله سقف و دیوار و ستون به کار استفاده می شود. برای گچ بری ساختمان می‌توانید از سبک و طرح‌های مختلف استفاده کرد.اگر به بناهاب تاریخی دقت کنید از این هنر در تزئین انواع ساختمان‌ها به […]